גשרים

מלבד שתלים דנטליים, קיימות שתי דרכים עיקריות להחלפת שיניים חסרות. הראשונה היא שן תותבת או שיניים תותבות הניתנות להסרה – תותבת חלקית. השנייה היא גשר קבע.

משתמשים בדרך כלל בגשר כאשר מספר השיניים להחלפה קטן יותר, או כאשר השיניים חסרות רק בצד אחד של הפה. גשרים דנטליים עשויים בדרך כלל מבסיס של מתכת אצילה.

אם הגשר הדנטלי בולט לעין, מדביקים פורצלן לבסיס. לפעמים, משתמשים במתכות לא אצילות אחרות בבסיס כדי להפחית עלויות.

עליך להחליף שיניים חסרות עקב מספר סיבות. מראה היא אחת. סיבה אחרת היא שהרווח שנוצר על ידי השן החסרה עשוי להפעיל לחץ גדול יותר על השיניים בכל צד.